spela-o-meni01
spela-about-crte2
spela-about-crte
about_01-4
about_01-5

Kdo sem?

Zase rada rečem, da sem proaktivna ter ambiciozna psihologinja in podjetnica.

Podprem vas v trenutkih, ko življenje postane težko. Osvetljujem poti do vašega bistva, da najdete notranji mir, izpolnjenost in zadovoljstvo. 

Dober odnos do sebe, ki se zrcali v odnosu do drugih, je po mojem prepričanju temelj osebnostne rasti, zato pri svojem delu dajem velik poudarek prav temu.

V procesu psihološkega svetovanja vas vedno usmerjam k iskanju rešitev in vas spodbujam k implementaciji le teh v vaš vsakdan.

Po zaključenem magistrskem študiju psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru sem pridobila še certifikat NLP praktika.

Svoje znanje nenehno nadgrajujem z udeležbo na različnih seminarjih, predavanjih in delavnicah. To se mi zdi poleg lastne izkušnje psihoterapije, v katero sem vključena, ključnega pomena za moje delo. Prav tako delo psihološkega svetovanja opravljam pod supervizijo.

Zaključila sem podiplomski študij Družinske dinamike na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Trenutno sem edukantka sistemske družinske psihoterapije. 

Več o mojih dosedanjih izkušnjah in izobraževanjih izveste TUKAJ.

Področja dela psihološkega svetovanja

V okviru individualnega psihološkega svetovanja sem vaša podpora pri:

 • raznovrstnih duševnih stiskah (npr. tesnoba in anksioznost, depresivno razpoloženje, težave v odnosih, obvladovanje strahov, proces žalovanja …)
 • grajenju pozitivne samopodobe
 • prepoznavanju, razumevanju in obvladovanju neprijetnih čustev
 • obvladovanju perfekcionizma
 • obvladovanju stresa in preobremenjenosti
 • postavljanju in doseganju ciljev
 • izboljšanju komunikacije, reševanju konfliktov
 • gradnji čustvene inteligence
 • iskanju kariernih smernic, vzpostavljanju ravnovesja med delom in družino, doseganju poklicnih ciljev

V okviru psihološkega svetovanja za pare vaju lahko podprem pri:

 • gradnji stabilnega in kakovostnega odnosa
 • spoznjavanju in celostnem sprejemanju partnerja 
 • gradnji boljše in jasne komunikacije
 • obvladovanju konfliktov

V okviru psihološkega svetovanja družine z mladostniki podprem družino pri:

 • reševanju konfliktov in izboljšanju komunikacije v družini
 • krepitvi družinskih vezi in odnosov
 • sprejemanju sprememb in prilagajanju nanje
 • obvladovanju čustvenih stisk mladostnikov

Kaj vrjamem?

Verjamem, da vsak posameznik v sebi nosi številne vire moči. Ti viri so orodja, ki nam pomagajo na poti osebne rasti. Kako bomo lastne vire moči uporabili, je odvisno od nas. Pomembno je, da jih znamo dobro uporabljati in usmerjati tako, da pripomorejo k temu, da je naše življenje lepše. 

Moja vizija in poslanstvo

Je podpreti vas v trenutkih, ko življenje postane težko. Pomagam vam osvetliti poti do vašega bistva, da najdete notranji mir, izpolnjenost in zadovoljstvo. Spodbujam vas k iskanju rešitev, ki so za vas optimalne.

DOSEDANJE DELO IN IZKUŠNJE

 • lokalna koordinatorica in izvajalka izobraževanj na projektu Made with Y (Zavod Ypsilon)
 • strokovna sodelavka Inštituta za neodvisnost za področje miselnsoti
 • izvajalka izobraževanj in delavnic mehkih veščin v okviru promocije zdravja na delovnem mestu pri različnih podjetjih
 • delo v svetovalni službi Gimnazije Slovenj Gradec
 • zunanja psihologinja za podjetja (izvedba psiholoških svetovanj, predavanj in delavnic za zaposlene)
 • več kot 5 let izkušenj z izvajanjem predavanj in delavnic s področja mehkih veščin in osebne rasti
 • več kot 5 let izkušenj v psihološkem svetovanju
 • predavateljica na višji šoli IC Piramida Maribor

IZOBRAŽEVANJA

 • magisterij iz psihologije na Filozofski fakulteti UM (2016)
 • NLP praktik – Mastermind Akademija (2016)
 • praktično in izkustveno usposabljanje za učitelje in vzgojitelje s področja svetovanja in coachinga – Center MI, mag. Jani Prgič (2020)
 • seminar: Psihološko profiliranje: interpretacija reultatov vprašalnikov PIE in EPQ-R pod vodstvom dr. Aleksandra Zadela (2021)
 • profesionalno usposabljanje: Delo z otroki in mladostniki z anksiozno in panično motnjo – ZATIS Ljubjana (2022)
 • izobraževanje: Psihološko svetovanje od teorije do prakse – predavanje in delavnica s predstavitvijo primera pod vodstvom Danijele Mrzlekar Svetel, spec. klin. psih (2023
 • izobraževanje: Integracija VKT in shema terapije v procese svetovanja pod vodstvom Sama Pastirka, spec. klin. psih. in Psihoedukacija pri otrocih in mladostnikih pod vodstvom Jerneja Vidmarja, spec. klin. psih. (2023)
 • uvodni podiplomski tečaj Družinske dinamike I na Medicinski fakulteti UL (2023)
 • nadaljevalno izobraževanje družinske dinamike in sistemske družinske terapije Družinska dinamika II na Medicinski fakulteti UL (v teku)

V MEDIJIH: